mendia32.jpg

Etusivu

Kuka? Mistä? Mitä?

Mendia

Työnohjaus

Sydämentauluni

Tarkoituksenmukaiset toimintatavat

Keskustelut

Yhteystiedot

Linkit


Ajatuksiani tarkoituksenmukaisista tavoista toimia

Kun puhutaan tarkoituksenmukaisista tavoista toimia erilaisissa tilanteissa, niin ymmärrän silloin useimmiten olevan kysymyksessä tavan olla vuorovaikutuksessa toisen ihmisen kanssa. Ymmärrys itsestä, omista tavoista olla suhteissa toiseen ihmiseen muuttuu ja kehittyy läpi elämän. Tämän prosessin tietoinen eteenpäin vieminen on voimavara, jota voi hyödyntää sekä työ- että yksityiselämässä. Kokemuksellisen oppimisen, kyselemisen ja etsimisen kautta voi saavuttaa uudenlaista ymmärrystä omasta elämästä ja suhteestaan työhön. Kaikkialla missä olemme vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa ovat tunteet läsnä.

Ymmärrystä omien tunteiden takana vaikuttavista viesteistä on mahdollista lisätä. Eettinen ja ammatillinen ote työhön haastaa etsimään sosioemotionaalisia työkaluja. Se haastaa myös tarkastelemaan sitä mihin voi vaikuttaa ja mihin ei. Omaan prosessiin heittäytyminen ei välttämättä tarjoa helppoa tietä. Mutta se mahdollistaa ymmärryksen saamisen siitä miten voi säilyä oman elämänsä subjektina ja sitä kautta kyvyn säilyttää työnilon. Omaan tarinaan itsestä ja työstä on mahdollista lisätä uusia, voimittavia ja eteenpäin vieviä näkökulmia.

Epätietoisuuden sietokyky on yksi tarpeellisimmista taidoistamme. Sitäkin voi harjoitella ja joskus siihen tarvitsee toisen ihmisen rinnalleen kunnes jaksaa luottaa siihen, että elämä kantaa.

Työnohjaus antaa mahdollisuuden rauhassa, ohjatusti tutkiskella työssä kehittymisen ja ihmisenä olemisen kysymyksiä. Työnohjaus ei ole terapiaa mutta siinä voidaan, jos yhdessä niin sovitaan, käsitellä tietyssä määrin henkilökohtaisia kysymyksiä. Usein näiden kasvuhaasteiden tietynmääräinen tutkiminen auttaa myös ammatillisten haasteiden ratkaisemisessa.