mendia3.jpg

Etusivu

Kuka? Mistä? Mitä?

Mendia

Työnohjaus

Sydämentauluni

Tarkoituksenmukaiset toimintatavat

Keskustelut

Yhteystiedot

Linkit


Työnohjausta

Työnohjaus on ohjattuun keskusteluun perustuvaa kokemuksellista oppimista, joskus myös toiminnallisin menetelmin toteutettua uusien näkökulmien löytämistä suhteessa työhön, työyhteisöön, toimintatapohin ja asiakastapauksiin.

Työnohjaus on ohjattavan tarpeista lähtevää tavoitteellista, pitkäjänteistä toimintaa, jonka tarkoituksena on perustehtävän kirkastaminen, laadun varmentaminen ja oman työhyvinvoinnin ylläpitäminen. Työnohjaus tarjoaa mahdollisuuden ammatilliseen ja henkilökohtaiseen kasvuun.

Työnohjaus voi olla yksilöohjausta, pienryhmä- tai pariohjausta. Yksilöohjaukset ovat yleensä 45-60 min mittaisia, toisinkin voidaan sopimuksen mukaan toimia. Ryhmäohjauksien kesto on 1,5 h ja ryhmän koko keskimäärin 5-8 henkilöä. Pieni ryhmäkoko antaa kaikille ryhmän jäsenille ajan ja tilan osallistua keskusteluun, sikäli kuin kukin itse kokee olevansa siihen valmis.

Työnohjaukseni viitekehyksenä on voimavarakeskeisyys ja sosiaalinen konstruktionismi. Keskustelussa käsitys itsestä, itsestä työntekijänä suhteessa työhön ja työyhteisöön saa mahdollisuuden tulla kerrotuksi uudella tavalla. Vanhoja toimintatapoja kyseenalaistamalla ja uusia ratkaisuja etsimällä löytyvät myös voimavarat.

Lisää ajatuksiani työnohjauksesta: Työnohjaajan sydämentauluni

Työnohjauksiin tarjoan mahdollisuuden työhuoneellani Espoon Puolarmaarin ryhmäpuutarha-alueella tai erikseen sovittavassa paikassa. Puolarmaarin punainen tupa antaa tapaamisille rauhallisen tilan keskuspuiston laidalla. Se on lähellä ja samalla riittävän kaukana arjen rutiineista. Fyysinen etäisyys työpaikkaan suo väljyyttä kuulostella ja tunnistaa työhön liittyviä ajatuksia, tarpeita, tunteita ja haasteita. Työnohjauksen kautta itselle suotu aika antaa mahdollisuuden löytää omia voimavaroja ja uusia tapoja toimia tarkoituksenmukaisesti suhteessa työhön ja työyhteisöön.